Проф. д-р Стефка Петрова

Проф. д-р Стефка Петрова Специалист по хигиена и хранене от България. Занимава се с популяризиране на здравословен начин на живот. Тя също се занимава със здравен мениджмънт и е кредитирана за внедряване на няколко системи за управление на безопасността на храните. Член е на няколко български лекарски асоциации.